Börserna i sidled, fokus på bolagsrapporter och makrostatistik

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 4:e April 2024

Ledande indikatorer pekar mot en svagt nedåtgående öppning för OMXS30, en mångfacetterad utveckling på globala marknader, och en spännvidd av både bolagsspecifika och makroekonomiska nyheter att ta hänsyn till, står investerare inför en dag fylld av möjligheter och utmaningar.

Blandat var ordet på de amerikanska börserna under gårdagen, där S&P 500 och Nasdaq Composite såg blygsamma uppgångar medan Dow Jones industriindex noterade en liten nedgång.

S&P 500 vid stängning 2024-04-03
S&P 500 vid stängning 2024-04-03

Denna utveckling speglar en fortsatt osäkerhet bland investerare, trots Federal Reserves ordförande Jerome Powells kommentarer om en potentiell sänkning av styrräntan beroende på den ekonomiska utvecklingen.

De asiatiska marknaderna följde efter med en blandad kompott, där Nikkei 225 gick starkt framåt medan Hang Seng och Shanghai Composite tappade.

Råvarumarknaden visade positiva tecken, där oljepriset fortsatte att stärkas på grund av bland annat låga råvarulager och produktionsminskningar från OPEC. Även basmetallerna uppvisade en positiv utveckling, med bly och koppar i spetsen.

På den svenska börsen har vi sett en ökning i specifika sektorer, där Tele2 lyckades toppa listan medan mer cykliska aktier som Nibe och Volvo drabbades av nedgångar.

Det är dock intressant att notera att infrastrukturprojekt i USA kan ge Skanska ett lyft framöver.

Aktiespecifika Nyheter och Riktkurser

Det har varit en aktiv period för analytiker som justerat sina riktkurser för ett antal noterade företag. Carnegie höjer sin riktkurs för Loomis till 377 kronor från tidigare 372 kronor med en upprepad köprekommendation, medan Pareto Securities justerar ned sin syn på Epiroc till behåll från köp, med en ny riktkurs på 220 kronor.

Spotify står ut som en klar vinnare efter att ha meddelat planer på att höja priserna i nyckelmarknader, vilket gav aktien en välbehövlig skjuts uppåt.

Dagens Uppdaterade Riktkurser

BolagRiktkursRekommendationKällaUppdaterad
Loomis377 kronorKöpCarnegie2024-04-04
Epiroc220 kronorBehållPareto Securities2024-04-04
Uppdaterade Riktkurser 2024-04-04

Makroekonomiska Händelser

På makrofronten står vi inför en relativt lugn dag, men inte utan viktiga punkter att hålla ögonen på.

Morgonen inleds med att Schweiz släpper sitt konsumentprisindex, en indikator på inflationstrender inom landet.

Därefter följer USA med sin handelsbalansrapport och statistik över nya arbetslösa, två nyckeldata som kan ge insikter i den största ekonomin i världen.

För den europeiska marknaden är tjänste-PMI siffror över hela kontinenten av stor vikt, från Spanien till EMU som helhet, vilka kan ge en indikation på tjänstesektorns hälsa.

Makrostatistik 2024-04-04

TidStatistikLand
08:30Silf/Swedbank: tjänste-PMI marsSverige
09:15Spanien: tjänste-PMI marsSpanien
09:45Italien: tjänste-PMI marsItalien
09:50Frankrike: tjänste-PMI (def) marsFrankrike
09:55Tyskland: tjänste-PMI (def) marsTyskland
10:00EMU: tjänste-PMI (def) marsEMU
10:30Storbritannien: tjänste-PMI (def) marsStorbritannien
11:00EMU: PPI februariEMU
13:30USA: Challenger varselstatistik marsUSA
14:30USA: handelsbalans februariUSA
14:30USA: nyanmälda arbetslösa veckodataUSA
Makrostatistik 2024-04-04

Inför Börsöppning

Med en förväntad svagt negativ start på OMXS30 och en marknad som präglas av en mix av både positiva och negativa nyheter, står investerare inför en dag där välgrundade beslut kommer att vara avgörande.

Råvaruprisernas uppgång, speciellt inom olje- och metallsektorn, tillsammans med specifika bolagsnyheter och viktiga makroekonomiska data, formar en komplex bild av dagens handelssession.

Att hålla ett öga på riktkurser och analytikerrekommendationer, samtidigt som man navigerar genom den makroekonomiska kalendern, blir avgörande för att maximera potentialen för positiv avkastning.


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar