Stockholmsbörsen – Försiktigt positiv start på makroveckan

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 8:e April 2024

Stockholmsbörsen står inför en öppning som väntas bli stabil, med OMXS30-indexet pekandes mot en öppning runt nollstrecket.

Denna prognos kommer i ljuset av en positiv fredag på de amerikanska börserna och blandade rörelser i Asien. USA:s överraskande starka jobbsiffror för mars, där sysselsättningen ökade med 303 000 personer mot väntade 200 000, har bidragit till en ökad optimism kring den amerikanska ekonomin.

Råvarupriserna visade en blandad bild i fredags, med oljepriserna som fortsätter att klättra, främst drivet av geopolitiska spänningar och justeringar av oljepriset från Saudiarabiens Aramco.

Bland basmetallerna såg vi en mer negativ trend, med undantag för aluminium och nickel som båda noterade uppgångar.

Riktkurser och rekommendationer

Bland de enskilda bolagen har vi sett viktiga rörelser och uppdateringar. Tesla noterade en nedgång efter uppgifter om en paus i utvecklingen av en lågkostnadsbil, medan Netflix såg en uppgång efter en höjd riktkurs från Pivotal Group.

På hemmaplan har vi fått se nya riktkurser och rekommendationer för flera svenska bolag:

  • Citigroup höjer riktkursen för Atlas Copco till 205 kronor (från 186) med rekommendationen köp.
  • Barclays höjer riktkursen för Hexagon till 110 kronor (från 100) och upprepar jämvikt.
  • Carnegie höjer riktkursen för Ericsson till 77 kronor (från 72) och upprepar köp.

Makroekonomiska händelser och förväntningar

Dagens makroekonomiska agenda inleds med statistik över Tysklands industriproduktion kl. 08:00, följt av ett tal av Riksbankschefen kl. 09:00. Arbetsförmedlingen kommer att släppa sin veckostatistik kl. 12:00, och dagen avslutas med USA:s inflationsförväntningar kl. 17:00.

Denna vecka är späckad med viktiga makrohändelser, inklusive amerikansk inflation, ECB:s räntebesked, och svensk inflationsdata. Dessa händelser förväntas ge ytterligare ledtrådar om den globala ekonomins riktning och centralbankernas framtida penningpolitiska åtgärder.

Viktiga makrohändelser 2024-04-08

TidHändelseBeskrivning
08:00RGK: utfall statens betalningar marsVisar hur mycket pengar staten har betalat ut och tagit emot under mars månad.
08:00Tyskland: industriproduktion februariVisar hur den tyska industrin har presterat under februari månad.
08:00Tyskland: handelsbalans februariVisar hur mycket Tyskland har exporterat och importerat under februari månad.
10:30EMU: Sentix investerarförtroende aprilVisar hur optimistiska investerare är i EMU-området.
12:00AF: veckostatistikVisar hur många personer som är arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen.
17:00USA: NY Fed hushållens inflationsförväntningar marsVisar hur hushållen i USA tror att inflationen kommer att utvecklas under de kommande månaderna.
Makrohändelser 2024-04-08

Rapportsäsong och oljeprisets inverkan

Vi står inför början av en ny rapportsäsong, med Industrivärden som rapporterar idag, Dustin på onsdag, och Atrium Ljungberg på fredag.

Utvecklingen i oljepriset, som nu har passerat 90 dollar per fat, kommer fortsatt att vara i fokus, särskilt med tanke på OPEC:s beslut att begränsa oljeproduktionen till slutet av juni.

Detta beslut har redan haft en märkbar effekt på priserna och kan potentiellt påverka inflationstakten globalt.

Inför börsöppning

Inför öppningen av Stockholmsbörsen ser vi en stabil men försiktig marknad, med investerare som väger positiva jobbsiffror från USA mot en komplex global ekonomisk och geopolitisk bakgrund.

Med en viktig makrovecka framför oss, inklusive centralbankernas räntebeslut och ny rapportsäsong, finns det gott om faktorer som kan påverka marknadens riktning.

Investerares ögon kommer speciellt att vara riktade mot oljeprisernas utveckling och dess potentiella påverkan på inflation och framtida ekonomisk politik.


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar